Thông báo số 07/TB-UBND, ngày 13/01/2022 của UBND huyện Tam Đảo về về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 25 ô đất tại khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Ph

17/01/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google