ăn bản số 970/UBND-VP - Ngày ban hành: 08/05/2021 về Tổ chức khai báo, thực hiện cách ly, xét nghiệm, quản lý, theo dõi người đi về từ ổ dịch tại Bệnh viện nhiệt đới TW, bệnh viện K Trung ương và các địa phương khác

10/05/2021

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google