Thông báo số 77/TB-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 20 ô đất khu vực đất dịch vụ, đất tái định cư, đất giãn dân, đất đấu giá tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo

20/04/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google