Thông báo số 74/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 51 ô đất khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất giãn dân, đất đấu giá tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo

13/04/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google