Thông báo số 73/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với các thửa đất khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá và giao đất ở (giãn dân) tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

13/04/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google