Công văn số 471/UBND-VP ngày 23/3/2020 của UBND huyện về việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19

24/03/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google