Thông báo số 53/TB-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 08 ô đất khu đất DV, đất ĐG QSDĐ tại Trạm Y tế (cũ), thôn QUan Ngoại, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

17/03/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google