Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

28/02/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google