Thông báo số 33/TB-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 09 ô đất thuộc khu đất dịch vụ, đát TĐC, đất đấu giá QSDĐ tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo

26/02/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google