Thông báo số 32/TB-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 05 ô đất thuộc khu đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá QSDĐ tại khu vực Bưu điện văn hóa xã - Ao Quạ, xã Đại ĐÌnh, huyện Tam ĐẢo

26/02/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google