Thông báo số 254/TB-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 19 ô đất tại khu đất DV, đất ĐG QSDĐ tại khu Đồng Đạy, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

20/12/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google