Kế hoạch số 09/KH-TTHĐND ngày 25/11/2019 của Thường trực HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

25/11/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google