Triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Đảo.

19/11/2019
Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google