Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn huyện

19/11/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google