Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện về việc ban hành quy chế trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Tam Đảo

18/10/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google