Công văn số 1355/UBND-TCKH ngày 19/8/2019 của UBND huyện về việc rà soát Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và hoàn thiện thủ tục đầu tư ác dự án dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2020

19/08/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google