Kế hoạch số 185/KH-BCĐ ngày 19/8/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

19/08/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google