Kế hoạch số 183/KH-UBND ngyaf 14/8/2019 của UBND huyện triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đế hoạt động "tín dụng đen"

19/08/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google