Công văn số 1336/UBND-LĐTBXH ngày 14/8/2019 của UBND huyện về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019 tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo

15/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google