Thông báo số 143/TB-UBND ngày 08/8/2019 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ (lần 3) đối với 33 ô đất tại khu đất đấu giá QSDĐ thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo

08/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google