Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện về việc tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc trong tôn giáo huyện Tam Đảo nhân dịp Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2019

05/08/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google