Công văn số 1257/UBND-VP ngày 05/8/2019 của UBND huyện về việc mời dự hội nghị triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/08/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google