Thông báo số 141/TB-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện (từ ngày 03/7/2019 đến 31/7/2019)

05/08/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google