Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019

02/08/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google