Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện triển khai, thực hiện nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Đảo

11/07/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google