Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn CHâu Phi tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

08/07/2019

Xèm file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google