Công văn số 1051/UBND-NV ngày 03/7/2019 của UBND huyện về việc xét mức lương cơ sở năm 2019 và điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu

04/07/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google