Kế hoạch số 05/KH-TTHĐND ngày 27/6/2019 của Thường trực HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

27/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google