Công văn số 991/UBND-TNMT ngày 26/6/2019 của UBND huyện về việc giải quyết đơn đề nghị của các hộ dân xã Yên Dương đề nghị về việc cấp đất ở đối với đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

27/06/2019

Xèm ile đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google