Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng mùa hè năm 2019

26/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google