Công văn số 928a/UBND-NV ngày 27/6/2019 của UBND huyện về việc báo cáo đăng tải kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

26/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google