Công văn số 971/UBND-VP ngày 24/6/2019 của UBND huyện về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện Tam Đảo

24/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google