Thông báo số 116/TB-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện kết luận của Quyền Chủ tịch UBND huyện-Phó Trưởng Ban chỉ đạo XD NTM tại cuộc họp nghe bc rà soát hồ sơ thủ tục và công tác chuẩn bị làm việc với đoàn công tác của tỉnh về thẩm tra kết quả xd ntm

22/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google