Công văn số 30/BCĐ-TNMT ngày 21/6/2019 của Ban Chỉ đạo đất dịch vụ, tồn tại đất đai và giao đất ở hộ gia đình cá nhân huyện về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện

22/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google