Công văn số 959/UBND-KTHT ngày 21/6/2019 của UBND huyện về việc cử lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia triển khai công tác giải tỏa lòng lề đường và hành lang GTDB trên các tuyến đường trục chính thuộc địa bàn huyện Tam Đảo

22/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google