Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 21/6/2019 của UBND huyện giải tỏa lòng lề đường, vỉa hè và hành lang giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

22/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google