Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/4/2019 của UBND huyện tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua Đề án thành lập 02 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

19/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google