Công văn số 629/UBND-NV ngày 29/4/2019 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo

19/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google