Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Tam Đảo

12/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google