Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành chống buon lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Tam Đảo

12/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google