Công văn số 890/UBND-TNMT ngày 12/6/2019 của UBND huyện về việc tổ chức làm điểm thực hiện cơ chế hỗ trợ và huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét thủy vực tiếp nhận nước thải trên địa bàn huyện

12/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google