Kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 07/6/2019 của Ban Chỉ đạo PCTPTNXH và CD PTTDBVANTQ huyện sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội

10/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google