Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc công bố Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

07/06/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google