Công văn số 831/UBND-NV ngày 03/6/2019 của UBND huyện về việc cử CBCCVC tham gia bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử

03/06/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google