Công văn số 719/UBND-VPĐP ngày 15/5/2019 của UBND huyện về việc đăng ký thực hiện, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu huyện Tam Đảo, giai đoạn 2019-2020

16/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google