Quyết định số 341/QĐ-UBND ngầy 15/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc công bố Dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

15/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google