Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc công bố Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

14/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google