Công văn số 661/UBND-NNPTNT ngày 08/5/2019 của UBND huyện về việc chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống Dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện và tái cơ cấu lại đàn lợn trong thời điểm hiện nay

08/05/2019

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google