Công văn số 660/UBND-KTHT ngày 08/5/2019 của UBND huyện về việc nghiêm cấm tuốt lúa, phơi rơm rạ, thóc lúa và đốt rơm rạ trên đường bộ

08/05/2019

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google