Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

07/05/2019

Xem fle đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google